Λόγω έκτακτων προληπτικών μέτρων, απαγορεύεται το επισκεπτήριο μέχρι νεοτέρας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Art Therapy

Through the group of art therapy patient can reconstruct the image of the world as well as of themselves, whereas, at the same time, through the art activities another way of communication is offered to the members, a different language that does not limit the expression of their sentimental issues. On the contrary, its use is deemed necessary when people do not find a way to express themselves through speech.

In the group of art psychotherapy patients from all ages can participate, without having any particular talent in arts. There, time is dedicated to creation (drawing, planning, collage, etc) and discussion through which self-awareness as well as personal development is achieved. Last, participants, through the group procedure, have the chance to develop skills approaching this way more concretely their social reintegration.