Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών αποκατάστασης αποτελεί σημαντικό παράγοντα της θεραπευτικής διαδικασίας γιατί η σωματική και η ψυχική υγεία είναι έννοιες αλληλένδετες. Το αίσθημα της απώλειας των κινήσεων, της ελευθερίας, και της ανεξαρτησίας, σηματοδοτεί, μια περίοδο κρίσης που χρήζει στήριξης και εξειδικευμένης φροντίδας.

 

Αρχικά, ο ψυχολόγος αξιολογεί την  παρούσα ψυχική κατάσταση (γνωστικές λειτουργίες, συναίσθημα, συμπεριφορά) δεδομένα που θα θέσουν το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς αλλά και στους οικείους του πάσχοντα διότι όλοι καλούνται να αντεπεξέλθουν και  να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα. Σημαντική είναι η ενίσχυση της επίγνωσης του/της ασθενούς και έπειτα η διευκόλυνση της διαδικασίας αποδοχής. Επιπλέον η διαρκής ενημέρωση της οικογένειας του πάσχοντος, είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της συνεργασίας καθώς έτσι αποφορτίζονται συναισθηματικά και οι ίδιοι.

 

Εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική των ασθενών, σε θέματα που έχουν υποστεί αλλαγή όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η διατροφή και η σεξουαλική συμπεριφορά. Τέλος, στο Κέντρο Αποκατάστασης «ΑΡΜΟΝΙΑ», θεωρούμε σημαντική τη συνεργασία των διαφορετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας για την ολοκλήρωση μιας πιο χρήσιμης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον/την ασθενή και τα μέλη της οικογένειας του. Έτσι, πραγματοποιούνται συναντήσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλήρους θεραπευτικού προγράμματος με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του ανθρώπου.

Βρείτε το πιο αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη για εσάς ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο στην Αρμονία. Στο κέντρο μας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.