Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφής

Το Τμήμα  Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφής  του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «ΑΡΜΟΝΙΑ» εξασφαλίζει  την καλύτερη διατροφική φροντίδα των ασθενών, καθώς η σωστή και εξειδικευμένη βάσει πάθησης διατροφή συμβάλει στην ταχύτερη αποθεραπεία και ανάρρωση καθώς και στη διατήρηση της υγείας μετά την αποκατάσταση.

 

Αρχικά γίνεται διατροφική αξιολόγηση του ασθενούς , οι ανάγκες του σε σίτιση και ο στόχος σωματικού βάρους . Στη συνέχεια σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και λαμβάνοντας υπόψη τις διατροφικές προτιμήσεις του ασθενούς, την πάθηση και τις ανάγκες σίτισης, καθώς και την οδό χορήγησης σε συνεργασία με το λογοθεραπευτικό τμήμα, καταρτίζεται εξατομικευμένο διαιτολόγιο. Το διαιτολόγιο επαναξιολογείται και διαμορφώνεται παράλληλα με την πορεία ανάρρωσης του ασθενούς.

 

Εκτός από την στόχευση του διαιτολογίου στην ταχύτερη ανάρρωση και αποθεραπεία του ασθενούς, στόχος της εξατομικευμένης διαιτολογικής φροντίδας είναι η ρύθμιση του βάρους και του μεταβολισμού, η αποφυγή καταστάσεων υποθρεψίας και η βελτίωση της διατροφικής κατάστασης με στόχο βελτίωση της κινητικής κατάστασης και συνολικά της υγείας του νοσηλευόμενου. Επίσης παρέχεται ενημέρωση και δίνονται διατροφικές συμβουλές στους ασθενείς και τους συνοδούς τους,  τις οποίες πρέπει να υιοθετήσουν και να ακολουθήσουν  μετά την αποκατάσταση τους, τόσο για την περίοδο ανάρρωσης όσο και μετά από αυτή.

 

Ακόμα στο Τμήμα  Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφής παρευρίσκεται συγκεκριμένες μέρες και ώρες της εβδομάδας διαιτολόγος για εξωτερικούς ασθενείς (μη νοσηλευόμενους). Κατά την επίσκεψη πραγματοποιείται η κλινική συνέντευξη και σωματομετρικός έλεγχος και προκύπτει το διαιτολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις και προτιμήσεις, διατροφικές συνήθειες,  επίπεδο σωματικής άσκησης, καθώς και ο επιθυμητός στόχος του ασθενούς.

Βρείτε το πιο αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη για εσάς ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο στην Αρμονία. Στο κέντρο μας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.