Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η νοσηλευτική ως επιστήμη ανήκει στον κλάδο επιστημών υγείας όπου απευθύνεται στον άνθρωπο, στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο.

 

Αφορά στην παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείας.

 

Η επιτυχής άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή απαιτεί γνωστικές, τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και την συνεχή επικοινωνία με τον ασθενή.   Το επίπεδο εκπαίδευσης που διαθέτουν οι νοσηλευτές μας, επηρεάζει την επαγγελματική κρίση τους, έτσι βρισκόμενοι 24 ώρες δίπλα στον ασθενή, έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υψηλό επίπεδο νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Οι νοσηλευτές 
εργάζονται με υπομονή   
  • διαθέτουν άρτια κατάρτιση για την αντιμετώπιση και τον ορθό χειρισμό ανθρώπων που νοσούν
  • επιδιώκουν τη βελτίωση της υγείας των νοσηλευομένων
  • φροντίζουν για την ασφάλεια τους
  • προσφέρουν συναισθηματική κάλυψη
  • φροντίζουν για την άνετη διαμονή τους.

 

Βρείτε το πιο αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη για εσάς ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο στην Αρμονία. Στο κέντρο μας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.