Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία αποτελεί τον κομβικό τομέα, που συνδέει την ιατρική υπηρεσία του κέντρου με τον ασθενή, το οικογενειακό περιβάλλον και τις δημόσιες υπηρεσίες.

 

Ο κοινωνικός λειτουργός έρχεται σε επαφή με τον ασθενή και την οικογένεια του για:
  • την λήψη κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού.
  • την υποστήριξη και ενθάρρυνση του ασθενούς και της οικογένειας, για συμμετοχή στην προσπάθεια αποκατάστασης του ασθενούς
  • την ενημέρωση για θέματα ασφαλιστικών ταμείων
  • την συνεργασία και προσέγγιση ανθρώπινου δυναμικού διαφόρων φορέων και υπηρεσιών.

 

Επιπλέον, η κοινωνική υπηρεσία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κοινωνικής επανένταξης του ασθενούς, διότι προσπαθεί να εξασφαλίσει τους αναγκαίους όρους, για την ομαλή έξοδο του και την επανένταξη του στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον.