Καθημερινά δρομολόγια

 Καθημερινά δωρεάν δρομολόγια προς και από το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης «ΑΡΜΟΝΙΑ»

 

Καθημερινά
Από Βούλγαρη Από Αρμονία
14:15 15:20
16:30 17:15
// 18:30
// //
// 19:30
// //

 

Σαββατοκύριακο
Από Βούλγαρη Από Αρμονία
12:30 14:00
16:00 //
// 19:00
// //

 

Παρακαλούνται όσοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω δρομολόγια να κλείνουν θέσεις την προηγούμενη μέρα, έστω και τηλεφωνικά. Τηλ: 23920-92555