Λόγω έκτακτων προληπτικών μέτρων, απαγορεύεται το επισκεπτήριο μέχρι νεοτέρας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Ευκαιρίες Καριέρας

Ζητείται νοσηλευτικό προσωπικό με εμπειρία στην Αποκατάσταση. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: info@armoniacenter.gr

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.