Ηλεκτρομυογράφημα – Ηλεκτρονευρογράφημα

Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) και το ηλεκτρονευρογράφημα (ΗΝΓ) είναι η μέθοδος που περιλαμβάνει τις τεχνικές ελέγχου της ηλεκτρικής δραστηριότητας του περιφερικού νεύρου και του μυός.

 

Το ηλεκτρομυογράφημα είναι ουσιαστικά η καταγραφή των δυναμικών ενέργειας των μυών μέσω συγκεντρικών ηλεκτροδίων τύπου βελόνας για τη διάγνωση και διαφορική διάγνωση νευρογενών και μυογενών βλαβών.

 

Το ηλεκτρονευρογράφημα είναι η καταγραφή των κινητικών και αισθητικών ταχυτήτων αγωγής με ηλεκτρόδια επιφάνειας για την διάγνωση των βλαβών των περιφερικών νεύρων.