Επανεκπαίδευση βάδισης

Η αυτόνομη βάδιση των ασθενών αποτελεί τον κυριότερο στόχο στο κέντρο αποκατάστασης Αρμονία. Η διεπιστημονική μας ομάδα, χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνολογικά μέσα (ρομποτικά, ορθώσεις, νάρθηκες), σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία της, οργανώνει το θεραπευτικό πρόγραμμα και επικεντρώνεται στις παθολογίες του τρόπου βάδισης.
Πραγματοποιείται η επανεκπαίδευση των ασθενών στο σωστό πρότυπο βάδισης, που προϋποθέτει τη μυϊκή ενδυνάμωση του κορμού και των άκρων, την βελτίωση της ισορροπίας του σώματος, καθώς και την ενίσχυση του οπτικοκινητικού τους συντονισμού.
Έτσι, οι ασθενείς βελτιώνουν σταδιακά το πρότυπο βάδισης και κατορθώνουν να διανύουν ικανοποιητικές αποστάσεις, να ξεπερνούν εμπόδια, να αλλάζουν κατεύθυνση, και τελικά να διατηρούν αλλά και να ανακτούν την ισορροπία τους, όταν αυτή διαταράσσεται από εξωτερικά ερεθίσματα.

 

Βρείτε το πιο αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη για εσάς ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο στην Αρμονία. Στο κέντρο μας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.