Γιατροί

Ζητούνται γιατροί για κάλυψη εφημεριών. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: info@armoniacenter.gr

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.